E-post

 
  VERKSAMHETSOMRÅDEN
Fiber- & kopparinstallationer
Vi är en kompetent partner för ditt när det gäller att bygga koppar/fiber nät Fiber till...
Företagsväxlar & telefonisystem
Vi tillhandahåller telefonisystem från kända leverantörer som Alcatel-Lucent och Cisco....
Radiolösningar för data/tele
Vi projekterar mast och antenn-platser i samråd med radioplanerare samt hittar lämpliga...
Säkerhetssystem
Automatiskt brandlarm
Syftet med automatiskt brandlarm är att skydda...
Säkerhetssystem
Automatiskt brandlarm
Syftet med automatiskt brandlarm är att skydda människor i en byggnad eller verksamhet mot brand, men även att skydda miljö och egendom. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd.

I alla typer av verksamhet finns det risker för brand. Det enda som behövs är brännbart material, syre/luft och tillräckligt med värme/energi. Mängden av brandfarligt material runt omkring oss har ökat och idag står vi inför ett dramatiskt förändrat brandförlopp - under de senaste 20 åren har tiden från brandstart till övertändning med höga temperaturer och stora rök mängder mer än halverats. Kravet på tidig upptäckt och snabba insatser är således mer aktuell än någonsin.

Därför har vi satsat på att utveckla detektorer som idag är världsledande på att klara sina uppgifter. Nämligen att tidigt upptäcka misstänkt rök, strålning eller hetta.

Att investera i automatiskt brandlarmsystem är en billig försäkring. För brandlarmanläggningens utformning och skötsel kan det finnas villkor från försäkringsgivaren och det kan vara villkor enligt FTR110 utgivna av Sveriges Försäkringsförbund.

även Boverkets byggregler reglerar brandlarm- och utrymningslarmanläggningars utförande. Från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, f.d. Räddningsverket) finns allmänna råd för utförande av brandlarm och utrymningslarm inom hotell.

Siemens länkar

Generell produktinformation

Centralutrustningar

Detektorer

 
 
HITTA TILL OSS
Här hittar du karta och vägbeskrivning till oss.
 
DATA & TELE KOMMUNIKATION AB
Tel 0498-291600
Dotkom AB och GDPR
Hur vi behandlar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Det är viktigt för oss på Dotkom AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du frågor på hur dina uppgifter hanteras är du välkommen att höra av dig på telefon 0498-291600 eller via mail på info@dotkom.se